info@rotovietnam.com
0918 860 111
0838 860 111
Lễ bàn giao bồn tự hoại và nhà vệ sinh an toàn chống ngập tại Cà Mau

Lễ bàn giao bồn tự hoại và nhà vệ sinh an toàn chống ngập tại Cà Mau

13-05-2022

Hội LHPN tỉnh Kiên Giang đồng hành cùng ROTO trợ cấp nuôi dưỡng hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19

Hội LHPN tỉnh Kiên Giang đồng hành cùng ROTO trợ cấp nuôi dưỡng hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19

01-04-2022

Trao tặng 200 bồn chứa nước ROTO tại xã Thổ Châu, Phú Quốc bởi Hội LHPN tỉnh Kiên Giang

Trao tặng 200 bồn chứa nước ROTO tại xã Thổ Châu, Phú Quốc bởi Hội LHPN tỉnh Kiên Giang

20-01-2021

ROTO và mục tiêu nước sạch cho mọi nhà

ROTO và mục tiêu nước sạch cho mọi nhà

05-10-2021

Công tác từ thiện tại ROTO

Công tác từ thiện tại ROTO

27-07-2021