info@rotovietnam.com
0918 860 111
0838 860 111
ROTO Việt Nam đồng hành cùng Dự Án Liên Minh Na Uy (Mission Alliance) Việt Nam Tại Hậu Giang: Hướng Tới Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn Cho Cộng Đồng

ROTO Việt Nam đồng hành cùng Dự Án Liên Minh Na Uy (Mission Alliance) Việt Nam Tại Hậu Giang: Hướng Tới Một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn Cho Cộng Đồng

25-12-2023

ROTO đồng hành cùng Tổ chức Samaritan’s Purse Hoa Kỳ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ gia đình khó khăn tại tỉnh Trà Vinh

ROTO đồng hành cùng Tổ chức Samaritan’s Purse Hoa Kỳ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ gia đình khó khăn tại tỉnh Trà Vinh

31-10-2023

Hội LHPN tỉnh Kiên Giang đồng hành cùng ROTO trợ cấp nuôi dưỡng hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19

Hội LHPN tỉnh Kiên Giang đồng hành cùng ROTO trợ cấp nuôi dưỡng hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19

01-04-2022

Trao tặng 200 bồn chứa nước ROTO tại xã Thổ Châu, Phú Quốc bởi Hội LHPN tỉnh Kiên Giang

Trao tặng 200 bồn chứa nước ROTO tại xã Thổ Châu, Phú Quốc bởi Hội LHPN tỉnh Kiên Giang

20-01-2021

Lễ bàn giao bồn tự hoại và nhà vệ sinh an toàn chống ngập tại Cà Mau

Lễ bàn giao bồn tự hoại và nhà vệ sinh an toàn chống ngập tại Cà Mau

13-05-2022