info@rotovietnam.com
0918 860 111
0838 860 111
Danh sách đại lý Kiên Giang
STT Tên cửa hàng Địa chỉ
1 HỘI LHPN PHƯỜNG AN BÌNH, RẠCH GIÁ KIÊN GIANG Phường An Bình, TP Rạch Giá, Kiên Giang
2 HỘI LHPN HUYỆN AN BIÊN (Kiên Giang) An Biên, Kiên Giang
3 HỘI LHPN PHƯỜNG AN HÒA, RẠCH GIÁ, KIÊN GIANG Phường An Hòa, TP Rạch Giá, Kiên Giang
4 HỘI LHPN HUYỆN AN MINH, KIÊN GIANG TT An Minh, Kiên Giang
5 HỘI LHPN AN SƠN, KIÊN HẢI, KIÊN GIANG Xã An Sơn, Kiên Hải, Kiên Giang
6 ANH VIỆT (CHỦ TỊCH XÃ AN SƠN, KIÊN HẢI, KG) An Sơn, Kiên Giang, Kiên Giang
7 HỘI LHPN XÃ BÌNH AN (KIÊN LƯƠNG, KIÊN GIANG) Xã Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang
8 CH BẢO ĐẠT 123 Quang Trung, P Vĩnh Quang, Rạch Giá, Kiên Giang
9 HỘI LHPN XÃ BÌNH GIANG (Hòn Đất, Kiên Giang) Xã Bình Giang, Hòn Đất, Kiên Giang
10 CH BẢY LÀNH Số 17, Nguyễn Văn Cừ, Tp.Rạch Giá, Kiên Giang
11 HỘI LHPN XÃ BÌNH MINH (Vĩnh Thuận, Kiên Giang) Xã Bình Minh, Vĩnh Thuận, Kiên Giang
12 HỘI LHPN XÃ VĨNH BÌNH NAM, VĨNH THUẬN,KG Xã Vĩnh Bình Nam, Vĩnh Thuận, Kiên Giang
13 CH BÍCH PHƯỢNG 178 Ấp Cờ Trắng, Xã Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang
14 HỘI LHPN BÌNH SƠN ( HÒN ĐẤT, KIÊN GIANG) Xã Bình Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang
15 HỘI LHPN XÃ BÀN THẠCH (Giồng Riềng, Kiên Giang) Xã Bàn Thạch, Giồng Riềng, Kiên Giang
16 CHỊ CÚC (HÒA THUẬN) 73C, Xẻo Cui, Hòa Thuận, Giồng Riềng, Kiên Giang
17 CH CÁT LỢI Nguyễn Trung Trực, Rạch Giá, Kiên Giang
18 HỘI LHPN HUYỆN CHÂU THÀNH (Kiên Giang) Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
19 HỘI LHPN XÃ ĐỊNH AN (GÒ QUAO, KIÊN GIANG) Xã Định An, Gò Quao, Kiên Giang
20 HỘI LHPN XÃ THẠNH ĐÔNG A (Tân Hiệp, Kiên Giang) Xã Thạnh Đông A, Tân Hiệp, Kiên Giang
21 CH ĐẠI HƯNG 32 Mai Thị Hồng Hạnh, Rạch Sỏi, Kiên Giang
22 CH ĐỨC HẠNH 282 KP Sơn Thịnh, TT Sóc Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang
23 CH DŨ HƯNG 51 Trần Phú, Phường Vĩnh Thạnh, Rạch Giá, Kiên Giang
24 HỘI LHPN XÃ ĐỊNH HÒA, GÒ QUAO, KG Ấp Hòa Xuân, Định Hòa, Gò Quao, Kiên Giang
25 HỘI LHPN XÃ DƯƠNG HÒA (KIÊN LƯƠNG, KIÊN GIANG) Xã Dương Hòa, Kiên Lương, Kiên Giang
26 HỘI LHPN PHƯỜNG ĐÔNG HỒ (HÀ TIÊN, KIÊN GIANG) Phường Đông Hồ, Hà Tiên, Kiên Giang
27 CH DIỄM MY 17 Ấp An Ninh, Xã Bình An, Châu Thành, Kiên Giang (Bến Phà Tắc Cậu)
28 CH ĐỒN 504 QL80 TT Tân Hiệp Kiên Giang
29 CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH 357, QUỐC LỘ 80, KIÊN LƯƠNG, KIÊN GIANG
30 CÔNG TY TNHH MTV NAM ĐẠT THÀNH 655 Nguyễn Trung Trực, P.An Hòa, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
31 HỘI LHPN XÃ ĐÔNG THÁI, AN BIÊN, KIÊN GIANG Xã Đông Thái, An Biên, Kiên Giang
32 CH ĐỨC TRỌNG Chợ Kinh 9, Kiên Hảo, Mỹ Hiệp Sơn, Hòn Đất
33 HỘI LHPN THỊ TRẤN GÒ QUAO (GÒ QUAO, KIÊN GIANG) TT Gò Quao, Gò Quao, Kiên Giang
34 PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PT NÔNG THÔN H.GIỒNG RIỀNG Khu phố Nội Ô TT Giồng Riềng, Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang
35 HỘI LHPN HUYỆN GIANG THÀNH (Kiên Giang) Giang Thành, Kiên Giang
36 HỘI LHPN XÃ GIỤC TƯỢNG, CHÂU THÀNH, KIÊN GIANG Xã Giục Tượng, Châu Thành, Kiên Giang
37 HỘI LHPN XÃ HÒA AN (Giồng Riềng, Kiên Giang) xã Hòa An,Giồng Riềng, Kiên Giang
38 HỘI LHPN XÃ TÂN HIỆP A (TÂN HIỆP, KIÊN GIANG) Xã Tân Hiệp A, Tân Hiệp, Kiên Giang
39 HỘI LHPN XÃ VĨNH HÒA HƯNG BẮC (Gò Quao, Kiên Giang) Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, Gò Quao, Kiên Giang
40 HỘI LHPN XÃ ĐÔNG HƯNG B (An Minh, Kiên Giang) Xã Đông Hưng B, An Minh, Kiên Giang
41 HỘI LHPN XÃ TÂN HIỆP B (TÂN HIỆP, KIÊN GIANG) Xã Tân Hiệp B, Tân Hiệp, Kiên Giang
42 HỘI LHPN XÃ HÒA CHÁNH, U MINH THƯỢNG, KIÊN GIANG Xã Hòa Chánh, U Minh Thượng, Kiên Giang
43 CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI 193 Mạc Cửu, P. Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
44 Chị Hiền (Đài truyền hình Kiên Giang) Ấp Hòa Thuận, xã Vình Hòa Hiệp, Châu Thành, Kiên Giang
45 HỘI LHPN HÒA HƯNG, GIỒNG RIỀNG, KG Hòa Hưng, Giồng Riềng, Kiên Giang
46 CH HỮU HƯNG Xã Vĩnh Tuy, Gò Quao, Kiên Giang
47 CH HUY LỆ 28 CHỢ CẦU SỐ 2, MỸ LÂM, HÒN ĐẤT, KIÊN GIANG
48 HỘI LHPN XÃ HÒA LỢI (Giồng Riềng, Kiên Giang) Xã Hòa Lợi, Giồng Riềng, Kiên Giang
49 HỘI LHPN XÃ VĨNH HÒA HƯNG NAM (Gò Quao, Kiên Giang) Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, Gò Quao, Kiên Giang
50 HỘI LHPN XÃ MỸ HIỆP SƠN (Hòn Đất, Kiên Giang) Xã Mỹ Hiệp Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang
51 HỘI LHPN XÃ HÒA THUẬN (Giồng Riềng, Kiên Giang) xã Hòa Thuận, Giồng Riềng, Kiên Giang
52 HỘI LHPN XÃ HÒN TRE (Kiên Hải, Kiên Giang) Xã Hòn Tre, Kiên Hải, Kiên Giang
53 HỘI LHPN XÃ HƯNG YÊN (An Biên, Kiên Giang) Xã Hưng Yên, An Biên, Kiên Giang
54 HỘI LHPN XÃ KIÊN BÌNH (KIÊN LƯƠNG, KIÊN GIANG) Xã Kiên Bình, Kiên Lương, Kiên Giang
55 CH KIM ĐIỀN 391 QL80, Khu phố Ngã Ba, TT. Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang
56 HỘI LHPN XÃ TÂN KHÁNH HÒA, GIANG THÀNH, KIÊN GIANG Xã Tân Khánh Hòa, Giang Thành, Kiên Giang
57 HỘI LHPN THỊ TRẤN KIÊN LƯƠNG (KIÊN LƯƠNG, KIÊN GIANG) Thị Trấn Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên Giang
58 HỘI LHPN HUYỆN KIÊN LƯƠNG (Kiên Giang) Huyện Kiên Lương, Kiên Giang
59 HỘI LHPN XÃ VÂN KHÁNH TÂY, AN MINH, KIÊN GIANG Xã Vân Khánh Tây, An Minh, Kiên Giang
60 HỘI LHPN XÃ LÌNH HUỲNH (HÒN ĐẤT, KIÊN GIANG) Xã Lình Huỳnh, Hòn Đất, Kiên Giang
61 CH LÊ TUYỀN Xã Sơn Bình, Hòn Đất, Kiên Giang
62 HỘI LHPN XÃ LONG THẠNH (Giồng Riềng, Kiên Giang) Xã Long Thạnh, Giồng Riềng, Kiên Giang
63 HỘI LHPN XÃ AN MINH BẮC, U MINH THƯỢNG, KIÊN GIANG Xã An Minh Bắc, U Minh Thượng, Kiên Giang
64 HỘI LHPN PHƯỜNG MỸ ĐỨC, HÀ TIÊN, KIÊN GIANG Phường Mỹ Đức, Hà Tiên, Kiên Giang
65 CH MINH LOAN 340 QL80 Ấp Mỹ Hưng, Xã Mỹ Long, Hòn Đất, Kiên Giang
66 HỘI LHPN XÃ MỸ LÂM, HÒN ĐẤT, KIÊN GIANG Xã Mỹ lâm, Hòn Đất, Kiên Giang
67 CH MỸ NGÂN 47 Lý Thường Kiệt, TP. Rạch Giá
68 HỘI LHPN MỸ THÁI (HÒN ĐẤT, KIÊN GIANG) Xã Mỹ Thái, Hòn Đất, Kiên Giang
69 HỘI LHPN MỸ THUẬN (HÒN ĐẤT, KIÊN GIANG) Xã Mỹ Thuận, Hòn Đất, Kiên Giang
70 HỘI LHPN HUYỆN U MINH THƯỢNG, KIÊN GIANG U Minh Thượng, Kiên Giang
71 HỘI LHPN XÃ MINH THUẬN, U MINH THƯỢNG, KIÊN GIANG Xã Minh Thuận, U Minh Thượng, Kiên Giang
72 CH MINH THÀNH Số 2 -Ấp An Trung –Xã Định An –H Gò Quao –T Kiên Giang
73 DNTN MỸ XUYÊN QL80, SỐ 8, SƠN KIÊN, HÒN ĐẤT, KIÊN GIANG
74 CH MỸ XUYÊN 2 Mộ Chị Sứ, Xã Thổ Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang
75 HỘI LHPN XÃ NAM DU (KIÊN HẢI, KIÊN GIANG) Nam Du, Kiên Hải, Kiên Giang
76 HỘI LHPN XÃ NGỌC HÒA (Giồng Riềng, Kiên Giang) Xã Ngọc Hòa, Giồng Riềng, Kiên Giang
77 HỘI LHPN NAM THÁI, AN BIÊN, KIÊN GIANG Nam Thái, An Biên, Kiên Giang
78 CH NHƯ Ý (GIỒNG RIỀNG) TT. Giồng Riềng, Kiên Giang
79 HỘI LHPN XÃ VĨNH PHƯỚC A (Gò Quao, Kiên Giang) Xã Vĩnh Phước A, Gò Quao, Kiên Giang
80 HỘI LHPN XÃ VĨNH PHƯỚC B (Gò Quao, Kiên Giang) Xã Vĩnh Phước B, Gò Quao, Kiên Giang
81 CH PHÚ CƯỜNG Tổ 1, Ấp Sư Nam, Thị trấn Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang
82 CH PHÁT ĐẠT 830 KP Minh Long - TT Minh Lương - Huyện Châu Thành - Kiên Giang
83 CH PHÚC J 05B Nguyễn Hiến Lê, Phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
84 CH PHƯỚC HỒNG Ấp Kênh Giữa , Xã Hoà Hưng , Giồng Riềng , KG
85 CH PHÚ LỘC 868 Nguyễn Trung Trực, Rạch Giá, Kiên Giang
86 CH PHÚC LỢI Gần UB xã Sơn Bình, Hòn Đất, Kiên Giang
87 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ LỢI Xã Phú Lợi, Giang Thành, Kiên Giang
88 UBND XÃ PHÚ MỸ, GIANG THÀNH, KIÊN GIANG Xã Phú Mỹ, Giang Thành, Kiên Giang
89 HỘI LHPN TỈNH KIÊN GIANG 838 Nguyễn Trung Trực, P.An Hòa, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
90 HỘI LHPN PHÚ QUỐC, KIÊN GIANG Phú Quốc, Kiên Giang
91 CH PHƯỚC QUỐC 125 Tổ 4, ấp Thuận Hòa, Bình Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang
92 CH PHƯƠNG TRANG Ấp Lung Lớn, Xã Kiên Bình, H. Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang
93 CH PHÚ THẠNH 265 Tổ 11, Ấp Xèo Lùng, Xã Hòa Thuận, Giồng Riềng, Kiên Giang
94 HỘI LHPN XÃ PHI THÔNG, RẠCH GIÁ,KIÊN GIANG Xã Phi Thông, Rạch Giá, Kiên Giang
95 CH QUỲNH QUANG 1 959 Nguyễn Trung Trực, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
96 CH QUỲNH QUANG 2 Mong Thọ B, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
97 CH QUỐC TRINH CHỢ THỨ 7, KIÊN GIANG
98 CH QUỐC THẮNG Ấp Hòa An, Xã Mong Thọ, Châu Thành, Kiên Giang
99 CH QUỐC VINH Ấp Tân Điền, Giục Tượng, Châu Thành, Kiên Giang
100 CH QUÁCH XƯỚNG 537 ẤP VĨNH ĐÔNG 2,HUYỆN VĨNH THUẬN, KIÊN GIANG
101 HỘI LHPN TP. RẠCH GIÁ TP. Rạch Gía, Tỉnh Kiên Giang
102 HỘI LHPN PHƯỜNG RẠCH SỎI (RẠCH GIÁ, KIÊN GIANG) Phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá, Kiên Giang
103 HỘI LHPN XÃ SƠN BÌNH (Hòn Đất, Kiên Giang) Xã Sơn Bình, Hòn Đất, Kiên Giang
104 CH SƠN NAM Ấp 2, Vĩnh Hòa Hưng Nam, Gò Quao, Kiên Giang
105 HỘI LHPN TT SÓC SƠN (Hòn Đất, Kiên Giang) TT Sóc Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang
106 CH TUẤN ANH 855 Nguyễn Trung Trực, P. An Bình, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
107 HỘI LHPN XÃ MONG THỌ A, CHÂU THÀNH, KIÊN GIANG Mong Thọ A, Châu Thành, Kiên Giang
108 HỘI LHPN XÃ TÂN AN, TÂN HIỆP, KIÊN GIANG Xã Tân An, Tân Hiệp, Kiên Giang
109 HỘI LHPN PHƯỜNG TÔ CHÂU, HÀ TIÊN, KIÊN GIANG Phường Tô Châu, TP. Hà Tiên
110 CH THANH CHIẾN Nguyễn Phúc Chu, KP1, P. Pháo Đài, Hà Tiên, Kiên Giang
111 HỘI LHPN XÃ THẠNH ĐÔNG (Tân Hiệp, Kiên Giang) Xã Thạnh Đông, Tân Hiệp, Kiên Giang
112 HỘI LHPN XÃ BÀN TÂN ĐỊNH (GIỒNG RIỀNG, KIÊN GIANG) Xã Bàn Tân Định, Giồng Riềng, Kiên Giang
113 CH TƯ HOANH CHỢ KINH B TÂN HIỆP, KIÊN GIANG
114 CH THÚY HOANH 42, LÊ THÁNH TÔN, P. VĨNH QUANG, RẠCH GÍA, KIÊN GIANG
115 HỘI LHPN XÃ THẠNH HÒA (Giồng Riềng, Kiên Giang) Xã Thạnh Hòa, Giồng Riềng, Kiên Giang
116 HỘI LHPN XÃ THẠNH HƯNG (Giồng Riềng, Kiên Giang) Xã Thạnh Hưng, Giồng Riềng, Kiên Giang
117 HỘI LHPN XÃ TÂN HỘI (TÂN HIỆP, KIÊN GIANG) Xã Tân Hội, Tân Hiệp, Kiên Giang
118 HỘI LHPN HUYỆN TÂN HIỆP (Kiên Giang) Tân Hiệp, Kiên Giang
119 HỘI LHPN THỊ TRẤN TÂN HIỆP, KIÊN GIANG TT. Tân Hiệp, Kiên Giang
120 HỘI LHPN XÃ TIÊN HẢI, HÀ TIÊN, KIÊN GIANG Xã Tiên Hải, Hà Tiên, Kiên Giang
121 CH TÀI LỢI 102 Quang Trung, P. Vĩnh Quang, Rạch Giá, Kiên Giang
122 HỘI LHPN XÃ THẠNH LỘC (Giồng Riềng, Kiên Giang) Xã Thạnh Lộc, Giồng Riềng, Kiên Giang
123 HỘI LHPN XÃ THỦY LIỄU (Gò Quao, Kiên Giang) Xã Thủy Liễu, Gò Quao, Kiên Giang
124 HỘI LHPN - UBND XÃ THỦY LIỄU (Gò Quao, Kiên Giang) Xã Thủy Liễu, Gò Quao, Kiên Giang
125 CH TÍN NGHĨA 125, NGUYỄN BỈNH KHIÊM, RẠCH GIÁ, KIÊN GIANG
126 CH THỊNH PHÁT 234 QL80, Ấp Bình Thuận, Xã Bình Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang
127 CH HƯNG THỊNH PHÁT Đầu Kinh 4, xã Mong Thọ, Tân Hiệp, Kiên Giang
128 HỘI LHPN XÃ THẠNH PHƯỚC (GIỒNG RIỀNG, KIÊN GIANG) Thạnh Phước, Giồng Riềng, Kiên Giang
129 CH THUẬN PHÁT Ấp Chống Mỹ, Minh Thuận, U Minh Thượng, Kiên Giang
130 CH TIẾN PHONG Ngã Bát, Đông Hưng B, An Minh, Kiên Giang
131 CH TÍN PHÁT 9A- Võ Văn Kiệt- P. Vĩnh Quang, Rạch Giá, Kiên Giang
132 HỘI LHPN XÃ THỚI QUẢN (GÒ QUAO, KIÊN GIANG) Xã Thới Quán, Gò Quao, Kiên Giang
133 CH LÝ SINH TT Gò Quao-Huyện Gò Quao-Kiên Giang
134 HỘI LHPN XÃ THỔ SƠN (Hòn Đất, Kiên Giang) Xã Thổ Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang
135 HỘI LHPN XÃ NAM THÁI SƠN (Hòn Đất, Kiên Giang) Xã Nam Thái Sơn Hòn Đất, Kiên Giang
136 CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ QL80, Ấp Kiên Sơn,Xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, Kiên Giang
137 HỘI LHPN XÃ THẠNH TRỊ (TÂN HIỆP, KIÊN GIANG) Xã Thạnh Trị, Tân Hiệp, Kiên Giang
138 HỘI LHPN XÃ TÂN THÀNH (TÂN HIỆP, KIÊN GIANG) Xã Tân Thành, Tân Hiệp, Kiên Giang
139 HỘI LHPN XÃ TÂN THUẬN (VĨNH THUẬN, KIÊN GIANG) Xã Tân Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang
140 HỘI LHPN TÂY YÊN A, AN BIÊN, KIÊN GIANG Xã Tây Yên A, An Biên, Kiên Giang
141 HỘI LHPN XÃ THẠNH YÊN, U MINH THƯỢNG, KIÊN GIANG Xã Thạnh Yên, U Minh Thượng, Kiên Giang
142 HỘI LHPN XÃ THUẬN YÊN ( HÀ TIÊN, KIÊN GIANG) Xã Thuận Yên, Hà Tiên, Kiên Giang
143 HỘI LHPN TÂY YÊN , AN BIÊN, KIÊN GIANG Xã Tây Yên , An Biên, Kiên Giang
144 HỘI LHPN PHƯỜNG VĨNH BẢO (RẠCH GIÁ, KIÊN GIANG) Phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá, Kiên Giang
145 HỘI LHPN XÃ VĨNH ĐIỀU, GIANG THÀNH, KIÊN GIANG Xã Vĩnh Điều, Giang Thành, Kiên Giang
146 CH VĂN HOÀNG Ngã 3 Công Binh, Xã Hòa Thuận, Giồng Riềng, Kiên Giang
147 HỘI LHPN XÃ VĨNH HÒA, U MINH THƯỢNG, KIÊN GIANG Xã Vĩnh Hòa, U Minh Thượng, Kiên Giang
148 HỘI LHPN PHƯỜNG VĨNH LỢI, RẠCH GIÁ, KIÊN GIANG Phường Vĩnh Lợi, TP Rạch Giá, Kiên Giang
149 HỘI LHPN XÃ VĨNH PHÚ (Giồng Riềng, Kiên Giang) Xã Vĩnh Phú Giồng Riềng, Kiên Giang
150 HỘI LHPN XÃ VĨNH PHONG (VĨNH THUẬN, KIÊN GIANG) Xã Vĩnh Phong, Vĩnh Thuận, Kiên Giang
151 HỘI LHPN PHƯỜNG VĨNH QUANG RẠCH GIÁ KIÊN GIANG Phường Vĩnh Quang TP Rạch Giá, Kiên Giang
152 HỘI LHPN VĨNH THẮNG (GÒ QUAO,KIÊN GIANG) Xã Vĩnh Thắng, Gò Quao, Kiên Giang
153 HỘI LHPN PHƯỜNG VĨNH THÔNG RẠCH GIÁ KIÊN GIANG Phường Vĩnh Thông, TP Rạch Giá, Kiên Giang
154 HỘI LHPN HUYỆN VĨNH THUẬN (Kiên Giang) Vĩnh Thuận, Kiên Giang
155 HỘI LHPN XÃ VĨNH THUẬN (Vĩnh Thuận, Kiên Giang) Xã Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang
156 HỘI LHPN TT VĨNH THUẬN (Vĩnh Thuận, Kiên Giang) TT Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang
157 HỘI LHPN XÃ VĨNH TUY (Gò quao, Kiên Giang) Xã Vĩnh Tuy, Gò Quao, Kiên Giang
158 HỘI LHPN XÃ VĨNH THẠNH (Giồng Riềng, Kiên Giang) Xã Vĩnh Thạnh, Giồng Riềng, Kiên Giang
159 HỘI LHPN PHƯỜNG VĨNH THANH, RẠCH GIÁ, KIÊN GIANG Phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Kiên Giang
160 CH VINH THẮNG Ấp Minh Phong, xã Bình An, Châu Thành, Kiên Giang