info@rotovietnam.com
0918 860 111
0838 860 111
Danh sách đại lý Bến Tre
STT Tên cửa hàng Địa chỉ
1 CH AN BÁCH 173E, Đường 19/5, Ấp An Thuận B, Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre
2 CH ANH ĐÀO Ấp 2, Xã An Ngãi Trung, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre
3 CH ÁNH DƯƠNG 410 F Nguyễn thị Định, P. Phú Tân, Tp. Bến Tre
4 HỘI LHPN XÃ AN HIỆP, BA TRI, BẾN TRE Xã An Hiệp, Ba Tri, Bến Tre
5 CH ANH TUẤN Qua cầu cây da 500m , xã An Hiệp, Châu Thành, Bến Tre
6 CH BA HẠT Xã An Ngãi Tây, Ba Tri, Bến Tre
7 CH BẢY LÊN Ấp Thạnh Hải, Xã Thạnh Hưng, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre
8 CH BÌNH MINH Ấp 3, Xã Phú Túc, Châu Thành, Bến Tre
9 HỘI LHPN HUYỆN MÕ CÀY BẮC (Bến Tre) Mõ Cày Bắc, Bến Tre
10 CHỊ ĐIỂM ( PN XÃ HÒA LỘC) Xã Hòa Lộc, Mõ Cày Bắc, Bến Tre
11 CH CHÍN LINH Tỉnh lộ 885-KP1, Thị Trấn Ba Tri, Bến Tre
12 HỘI LHPN HUYỆN CHỢ LÁCH (Bến Tre) Chợ Lách, Bến Tre
13 CH CHÍN PHỤNG 2038 Ấp An Vĩnh II, Đa Phước Hội, Mỏ Cày Nam, Bến Tre
14 CH ĐẠI DŨNG Ấp Quới Đức B - xã Quới Điền - Thạnh Phú, Bến Tre
15 CH DUY ÊM Ấp Nhơn An, Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre
16 CH ĐẶNG PHÁT Số 29, Ấp Phước Thành, Xã Phước Thạnh, Châu Thành, Bến Tre
17 CH HẢO Bình Thuận Thành, Giồng Trôm, Bến Tre
18 CH HOÀNG ANH Ấp An Hòa, Xã An Hiệp, Châu Thành, Bến Tre
19 CH HOÀI BẢO 148 Tỉnh lộ 885, Mỹ Thạnh. Giồng Trôm. Bến Tre
20 CH HAI CHIẾM Ấp Hòa An, Giao Hòa, Châu Thành, Bến Tre
21 CH HAI ĐIỂN 332, Ấp Bình An, Xã Bình Thành, Giồng Trôm, Bến Tre
22 CH HỒNG LAM Chợ Tiên Thủy, Ấp Chánh, Xã Tiên Thủy, Châu Thành, Bến Tre
23 HỘI LHPN XÃ HƯNG LỄ (GIỒNG TRÔM, BẾN TRE) Xã Hưng Lễ, Giồng Trôm, Bến Tre
24 CH HUỲNH NHU Gần Cầu Hòa Lộc, Xã Hòa Lộc, Mõ Cày Bắc, Bến Tre
25 CH HOÀNG OANH 76 KP4, Phú Tân, Tp. Bến Tre
26 CH HÒA PHÁT Ấp 3, Xã An Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
27 CH HƯNG PHÁT 199B, Nguyễn Đình Chiểu, P8. TP Bến Tre
28 CH HOÀNG SƠN Chợ Ba Vác, Mõ Cày Bắc, Bến Tre
29 CH HOÀNG THY 161B, QL60 Ấp Thạnh Hữu, Xã Tam Phước, Huyện Châu Thành, Bến Tre
30 CH HAI THU ẤP Thạnh Hòa A, TT Thạnh Phú, Bến Tre
31 CH HOÀNG VŨ Ấp Cái Tắt, Hưng Khánh Trung, Chợ Lách, Bến Tre
32 CH MƯỜI ĐỞM Đường tỉnh 885, Ấp 1, Lương Quế, Giồng Trôm, Bến Tre
33 CÔNG TY TNHH TM & DV MINH HUỆ 74 Nguyễn Huệ, P1, TP. Bến Tre- Kho ở Nguyễn Thị Định, Tp Bến Tre
34 CH MINH PHƯƠNG Ấp An Vĩnh 1, Xã Đa Phước Hội, Mỏ Cày Nam, Bến Tre
35 CH MINH PHÁT 89, QL 60, ấp Phú Hữu, Hữu Định, Châu Thành, Bến Tre
36 CH MINH QUANG Ấp 3, Xã Sơn Đông, TP. Bến Tre
37 CH MINH THANH Cầu Ông Tạo, Tân Phú Tây, Mõ Cày Bắc, Bến Tre
38 CH MINH TÂM 12 Ấp 6, TT Giồng Trôm, Bến Tre
39 CH NGỌC BÊN Ấp Tân Thông 2, Xã Thanh Tân, Mõ Cày Bắc, Bến Tre
40 CH NGUYỄN KHOA Ấp Hội Thành, Tân Hội, Mõ Cày Nam, Bến Tre
41 CH NGUYỄN TUẤN Phú Mỹ - Mỏ Cày Bắc - Bến Tre
42 CH NĂM THƯỞNG Khu phố chợ Ba Vác, Phước Mỹ Trung, Mỏ cày Bắc, Bến Tre
43 CH NĂM THUẬN 113 KP5, QL60, TT Mõ Cày, Mõ Cày Nam, Bến Tre
44 CH NGỌC VINH 127A Ấp Phước Lế, Xã Thành Triệu, H. Châu Thành, Bến Tre
45 CH PHÚC AN Ấp Thị, Xã Hương Mỹ, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre
46 CH PHONG HƯƠNG Ấp Bình Tây, Xã Cẩm Sơn, Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre
47 HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẾN TRE Bến Tre
48 CH PHÚC THỌ 15 Đường 19/5, KP 2, TT Ba Tri, Bến Tre
49 CH TÂN PHƯỚC THÀNH Cầu Bưng Lớn, Định Trung, Bình Đại, Bến Tre
50 CH PHÚC THỊNH Ấp 4, Bình Thành, Giồng Trôm, Bến Tre
51 CH QUANG HƯNG Mỹ Chánh, Ba Tri, Bến Tre
52 CH QUỐC TUẤN Ấp Hòa Trung, Xã Sơn Hòa, Châu Thành, Bến Tre
53 CH QUỐC TOÀN Ấp 8, Sơn Phú, Giồng Trôm, Bến Tre
54 CH SÁU THÀNH Ấp Tân Thông 2, xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bển Tre
55 CH TẤN Ấp Tấn Lợi, Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
56 CH TUẤN ANH 420 Ấp Bình An, xã Bình Thành, Giồng Trôm, Bến Tre
57 CH THANH CƯỜNG TL 884, Ấp Tân Nam, Xã Tân Phú, Châu Thành, Bến Tre
58 CH TÁM DŨNG Ấp 8, Xã Tân Lợi Thạnh, Giồng Trôm, Bến Tre
59 CH THI HUỆ Ấp 8,Xã Sơn Phú , Huyện Giồng Trôm Tỉnh Bến Tre
60 CH THUẬN PHÁT Tổ 08 Ấp Long Hòa, Giao Long, Châu Thành, Bến Tre
61 CH THANH PHƯƠNG Ấp 1, Xã Long Mỹ, Giồng Trôm, Bên Tre
62 CH THANH TÙNG Ngã 3 Quới Thành, Châu Thành, Bến Tre
63 HỘI LHPN XÃ TÂN THANH (GIỒNG TRÔM, BẾN TRE) Xã Tân Thanh, Giồng Trôm, Bến Tre
64 CH TƯ TUẤN KP4, TT Mỏ Cày, Mỏ Cày Nam, Bến Tre
65 CH THUẬN THƯ ĐT 887, Sơn Phú, Giồng Trôm, Bến Tre
66 CH TRƯỜNG THỊNH ĐT 885, Ấp Phú Chánh, Phú Hưng, TP Bến Tre
67 CH THANH THỦY Ấp Bình Thuận, Bình Đại, TP Bến Tre
68 CH VINH PHÁT 18A3, Ấp Phú Chánh, Phú Hưng, TP. Bến Tre