You are here:

Công Ty ROTO sản bồn nước cao cấp, bồn tự hoại, bộ lọc dầu mỡ

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

QUY TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI BỒN TỰ HOẠI ROTO
Bồn tự hoại Roto là một sản phẩm được thiết kế phục vụ nhu cầu xử lý chất thải sinh hoạt, trong bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin cho quý đọc giả về quy trình xử lý chất thải của bồn tự hoại Roto.     Trong quá trình sử dụng, chất thải từ nhà vệ sinh theo ống thu chất th...11-12-2015Read more
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT BỒN TỰ HOẠI ROTO
-Khi đặt bồn xuống mỗi bên còn độ hở từ 300 -> 600 mm mỗi bên   -Cân bằng hố và gia cố bê tông dày 100 mm và một lớp mắt cáo BRC - A9   -Đặt bồn tự hoại PE. ngay giữa hố.     - Nối các ống đầu vào, đầu ra và thông gió, để cho có độ nghiêng 1 : 50 cả 2 ống vào và ra chảy lý t...11-12-2015Read more

 • rt-300l.jpg
 • rt-300v.jpg
 • rt-300x.jpg
 • rt-500l.jpg
 • rt-500v.jpg
 • rt-500x.jpg
 • rt-1000l.jpg
 • rt-1000v.jpg
 • rt-1000x.jpg
 • rt-1800l.jpg
 • rt-1800v.jpg
 • rt-1800x.jpg
 • st-1000.jpg
 • st-1500.jpg
 • st-2000.jpg
 • st-2200.jpg
 • st-3400.jpg
 • st-6800.jpg
 • vt-500l.jpg
 • vt-500v.jpg