You are here:

Công Ty ROTO sản bồn nước cao cấp, bồn tự hoại, bộ lọc dầu mỡ

Tiêu Chí Chọn Bồn Nước?

Số người tham gia bình chọn:
282
Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ năm, 04 Tháng 12 2014 01:47
Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ tư, 15 Tháng 7 2020 14:21

Tiêu Chí Chọn Bồn Nước?

Hits Percent Graph
Mẫu Mã
75 26.6%
Giá Cả
66 23.4%
Thương Hiệu
63 22.3%
Độ Bền
25 8.9%
Bảo Vệ Môi Trường
15 5.3%
Dịch Vụ
14 5%
Thời Gian Bảo Hành
13 4.6%
 • rt-300l.jpg
 • rt-300v.jpg
 • rt-300x.jpg
 • rt-500l.jpg
 • rt-500v.jpg
 • rt-500x.jpg
 • rt-1000l.jpg
 • rt-1000v.jpg
 • rt-1000x.jpg
 • rt-1800l.jpg
 • rt-1800v.jpg
 • rt-1800x.jpg
 • st-1000.jpg
 • st-1500.jpg
 • st-2000.jpg
 • st-2200.jpg
 • st-3400.jpg
 • st-6800.jpg
 • vt-500l.jpg
 • vt-500v.jpg